Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1525 National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy)
Organizacja
46 - -
2324 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
Organizacja
7 - -
1603 Veritas
Organizacja
7 - -
2049 UNESCO
Organizacja
6 - -
1581 Voice of America
Organizacja
6 - -
1616 Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Organizacja
6 - -
2182 British Museum
Organizacja
6 - -
1461 PEN Club
Organizacja
6 - -
1508 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Organizacja
6 - -
1855 Instytut Piłsudskiego
Organizacja
5 - -
1940 Orbis
Organizacja
5 - -
1845 Światpol
Organizacja
4 - -
2692 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”
Organizacja
4 - -
1670 Simon&Schuster
Organizacja
4 - -
1486 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)
Organizacja
4 - -
1788 Departament Stanu
Organizacja
4 - -
1599 Ambasada Polska w Paryżu
Organizacja
3 - -
1637 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
Organizacja
3 - -
2670 Vistula Press Ltd.
Organizacja
3 - -
1503 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Organizacja
3 - -
1554 Rada Polityczna
Organizacja
2 - -
1571 The Federal Bureau of Investigation (FBI)
Organizacja
2 - -
2354 Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu
Organizacja
2 - -
2616 Cassell & Co
Organizacja
2 - -
2145 Katolicki Uniwersytet Lubelski
Organizacja
2 - -
2146 Uniwersytet im. Mari Curie-Skłodowskiej
Organizacja
2 - -
1658 Akademia Francuska
Organizacja
2 - -
1418 Brazylijska Akademia Literatury
Organizacja
2 - -
2446 Stowarzyszenie Kombatantów Polskich
Organizacja
2 - -
2216 Columbia University
Organizacja
2 - -
1455 Ognisko Polskie
Organizacja
2 - -
2244 Bibliothèque Nationale de France
Organizacja
2 - -
1482 Polska Akademia Literatury
Organizacja
2 - -
1767 „Qui Pro Quo”
Organizacja
2 - -
2303 Porozumienie Demokratyczne
Organizacja
2 - -
2050 Konsulat w Zurychu
Organizacja
1 - -
2309 Fundacja Kościuszkowska
Organizacja
1 - -
2322 Syndykat Dziennikarzy Polskich
Organizacja
1 - -
1555 Skarb Narodowy
Organizacja
1 - -
2087 British Broadcasting Company (BBC)
Organizacja
1 - -
1843 „Polpress”
Organizacja
1 - -
2620 Alfred A. Knopf Inc.
Organizacja
1 - -
1853 National Catholic Welfare Conference
Organizacja
1 - -
1854 Kongres Polonii Amerykańskiej
Organizacja
1 - -
2118 PCK
Organizacja
1 - -
2638 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja
1 - -
1615 Związek Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych (Polish Federalist Association in the United States)
Organizacja
1 - -
2133 Gestapo
Organizacja
1 - -
1878 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Organizacja
1 - -
2393 Obóz Zjednoczenia Narodowego
Organizacja
1 - -