Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2294 Grabowska Cecylia z d. Dembowska
Osoba
2 - -
2296 Orgelbrand Samuel
Osoba
1 - -
2305 Dziewanowski Marian Kamil
Osoba
5 - -
2319 Notley Frances
Osoba
3 - -
2321 Kubacki Wacław
Osoba
6 - -
2323 Szurlej Katarzyna
Osoba
4 - -
2326 Osóbka Morawski Edward
Osoba
2 - -
2327 Grocholski Kazimierz Adam
Osoba
1 - -
2328 Dziewanowski Władysław
Osoba
1 - -
2330 Czartoryski Adam Jerzy
Osoba
1 - -
2333 Dziewanowska Ada, z d. Karczewska, primo voto Zabłocka
Osoba
1 - -
2334 Zabłocki Tadeusz
Osoba
1 - -
2336 Wyszomirski Jerzy
Osoba
3 - -
2337 Bonaparte Letycja
Osoba
1 - -
2338 Ciołkosz Adam
Osoba
- - -
2339 Ciołkosz Lidia
Osoba
- - -
2340 Ciołkosz Adam i Lidia
Osoba
1 - -
2341 Zaremba Zygmunt
Osoba
1 - -
2344 Filipowiczowa Wanda
Osoba
2 - -
2345 Libicki Konrad
Osoba
4 - -
2347 Buczkowski Leopold
Osoba
2 - -
2348 Wierzbiański Bolesław
Osoba
2 - -
2349 Lenartowicz Stefan
Osoba
1 - -
2353 Rufus
Osoba
3 - -
2355 Atlas Adolf
Osoba
1 - -
2359 Dąbrowski Roman
Osoba
1 - -
2368 Łabuński Feliks Roderyk
Osoba
2 - -
2370 Norblin Juliusz Stefan
Osoba
2 - -
2374 Węgrzynek Janina
Osoba
2 - -
2378 Jędrzejewicz Janusz
Osoba
5 - -
2379 Jędrychowski Stefan
Osoba
2 - -
2380 Niewiadomski Eligiusz
Osoba
1 - -
2381 Lutosławski Kazimierz
Osoba
1 - -
2383 Gogol Nikołaj
Osoba
- - -
2386 Rojek Marian Emil
Osoba
1 - -
2387 Potocki Józef Alfred
Osoba
- - -
2388 Potocka Krystyna z d. Radziwiłł
Osoba
- - -
2389 Potoccy Józef Alfred i Krystyna
Osoba
1 - -
2391 Szembek Jan
Osoba
1 - -
2392 Studnicki Władysław
Osoba
2 - -
2394 Żenczykowski Tadeusz
Osoba
1 - -
2396 Tokarz Tadeusz Jan
Osoba
1 - -
2398 Pieracki Bronisław
Osoba
1 - -
2399 Gruber Henryk
Osoba
1 - -
2401 Korian Tola z d. Kopczyńska, primo voto Żyw, secundo voto Terlecka
Osoba
2 - -
2405 Piwiński Leon
Osoba
1 - -
2408 Fischer Louis
Osoba
5 - -
2413 Pełczyńska Wanda
Osoba
- - -
2416 Dąmbski Kazimierz
Osoba
1 - -
2418 Berlstein Alfred
Osoba
3 - -