Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
123 Brooks Van Wyck
Osoba
1 - -
122 Brook Alexander
Osoba
3 - -
1756 Bronikowska-Hotchkiss Krystyna
Osoba
1 - -
121 Broniewski Władysław
Osoba
9 - -
2887 Broncel Zdzisław
Osoba
4 - -
2660 Bronarski Ludwik
Osoba
3 - -
2705 Brochocka Helena
Osoba
1 - -
120 Briusow Walerij Jakowlewicz
Osoba
- - -
2248 Breza Tadeusz
Osoba
2 - -
119 Bremond Henri
Osoba
- - -
1872 Breiter Maria d. Rotmil
Osoba
6 - -
1691 Breiter Emil
Osoba
7 - -
2524 Bregman Aleksander
Osoba
1 - -
118 Braque Georges
Osoba
- - -
2815 Branicki Ksawery
Osoba
1 - -
117 Brahms Johannes
Osoba
- - -
105 Bołdok Sławomir
Osoba
- - -
116 Boznańska Olga
Osoba
- - -
115 Bourjaily Vance Nye
Osoba
1 - -
114 Borzym Andrzej
Osoba
- - -
113 Borzęcki Władysław
Osoba
8 - -
112 Bortnowski Władysław
Osoba
- - -
111 Bortnowski Krzysztof
Osoba
4 - -
110 Borowy Wacław
Osoba
14 - -
109 Borowski Karol
Osoba
- - -
108 Borowska Janina zob. Martini Janina
Osoba
- - -
107 Borowa Julia z domu Baranowska
Osoba
1 - -
2161 Bormanowa Halina (Hapa) z d. Lenczewska, primo voto Korngold, tertio voto Gaszyńska, quarto voto Frankowska
Osoba
4 - -
106 Borman Antoni
Osoba
49 - -
2258 Borejsza Jerzy włas. Beniamin Goldberg
Osoba
6 - -
2850 Bonnard Pierre
Osoba
3 - -
2491 Bonarski Ludwik
Osoba
5 - -
2337 Bonaparte Letycja
Osoba
1 - -
1513 Bolesław I Chrobry
Osoba
1 - -
104 Boleski Andrzej
Osoba
- - -
103 Bojanowska Małgorzata
Osoba
- - -
102 Bohusz-Szyszko Marian
Osoba
- - -
2062 Bohomolec Andrzej
Osoba
1 - -
101 Bohdańska (vel Bogdańska) Teodozja zob. Cwojdzińska Teodozja
Osoba
- - -
100 Bohdanowiczowa Zofia
Osoba
7 - -
99 Bohdanowicz Feliks
Osoba
- - -
98 Bogusławski Antoni
Osoba
5 - -
97 Bogdan Magdalena
Osoba
- - -
96 Bodeński Lesław
Osoba
11 - -
1907 Bocheński Aleksander
Osoba
1 - -
2229 Bobkowski Andrzej
Osoba
2 - -
2234 Bobkowski Aleksander
Osoba
1 - -
94 Blüth Rafał Marceli
Osoba
- - -
91 Biłek Maciej
Osoba
- - -
2504 Bitner Wacław
Osoba
1 - -