Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2236 Micińska-Kenarowa Halina z d. Krauze
Osoba
1 - -
445 Irzykowski Karol
Osoba
1 - -
701 Livingstone lekarz
Osoba
1 - -
2237 Miciński Bolesław
Osoba
1 - -
2493 Niemyska-Rączaszkowa Czesława
Osoba
1 - -
2749 Danuta Frydrychowska
Osoba
1 - -
1214 Sztybel Tadeusz
Osoba
1 - -
2494 Popławski Feliks
Osoba
1 - -
1215 Sztyblowie Tadeusz i jego żona
Osoba
1 - -
2239 Kenar Antoni
Osoba
1 - -
448 Iwaszkiewicz Maria
Osoba
1 - -
2240 Dąbrowski Wiesław
Osoba
1 - -
2496 Ganszyniec Ryszard
Osoba
1 - -
705 Lorentowicz Irena
Osoba
1 - -
1985 Curel François
Osoba
1 - -
2241 Kostecki Leon
Osoba
1 - -
2497 Kowalski Jerzy
Osoba
1 - -
706 Lorentowicz Jan
Osoba
1 - -
962 Popesco Elvire właśc. Elvira Popescu
Osoba
1 - -
1218 Szwarce Stefan T.
Osoba
1 - -
1986 Kuprin Aleksandr
Osoba
1 - -
2242 Fajans Roman
Osoba
1 - -
2498 Oppenheim Józef
Osoba
1 - -
3010 Lady Macbeth  
Osoba
1 - -
963 Popiel Karol
Osoba
1 - -
1987 Homburg Fruderyk Artur
Osoba
1 - -
2243 Gradstein Alfred
Osoba
1 - -
2499 Szczepański Jan Alfred
Osoba
1 - -
708 Louis Joe właśc. Joseph Louis Barrow
Osoba
1 - -
1220 Szymanowski Karol
Osoba
1 - -
1988 Jabłonowska Anna Paulina z Sapiehów
Osoba
1 - -
2756 Luce Henry Robinson
Osoba
1 - -
1221 Szymański Edmund
Osoba
1 - -
2245 Rayski Ludomił
Osoba
1 - -
2501 Przyboś Julian
Osoba
1 - -
2757 Anders Anna Maria
Osoba
1 - -
966 Porwit Marian
Osoba
1 - -
1734 Olgierd Czartoryski
Osoba
1 - -
2502 Lincoln Abraham
Osoba
1 - -
1736 Alfred Ignacy Chłapowski
Osoba
1 - -
2504 Bitner Wacław
Osoba
1 - -
2249 Rudnicki Adolf
Osoba
1 - -
2505 Pankiewicz Michał
Osoba
1 - -
1738 Strasburger Henryk Leon
Osoba
1 - -
2250 Duch Bolesław Bronisław gen. dywizji
Osoba
1 - -
2506 Bieńkowski Władysław
Osoba
1 - -
2251 Traugutt Romuald
Osoba
1 - -
1740 Hertz Aleksander
Osoba
1 - -
2252 Okrzeja Stefan
Osoba
1 - -
2508 Wittlin-Winnicka Wiktoria (Wikta)
Osoba
1 - -