Zaloguj się

Rodziński Artur

(1894–1958), dyrygent, doktor prawa (zob. biogram: PSB, t. 31). Był dyrygentem Opery Lwowskiej, następnie w latach 1921-1925 Opery i Filharmonii Narodowej w Warszawie, od 1926 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych, prowadził orkiestry w Filadelfii, Los Angeles, Cleveland, Nowym Jorku i Chicago.