Zaloguj się

Roehr Wanda z domu Tokarska

(1902–1974), byłą żonę Zbysława Macieja Roehra, polskiego inżyniera. Przed II światową posiadali udziały w jednej z kopalń na Śląsku. W 1942 r. wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie Zbysław Roehr jako wynalazca igły jednorazowego użytku dorobił się znacznego majątku. W lipcu 1961 r., po separacji z mężem, Wanda powołała do życia fundację swego imienia (Wanda Roehr Foundation), której celem było m.in. wspomaganie instytucji naukowych w Polsce przez zakup wyposażenia laboratoriów badawczych, literatury fachowej itp. oraz pomoc uczonym i artystom z kraju w formie stypendiów na pobyt i pracę w Stanach Zjednoczonych (m.in. utrzymywała na Manhattanie mieszkanie na potrzeby stypendystów; w latach późniejszych korzystał z niego niekiedy Wierzyński, przyjeżdżając na krótko do Nowego Jorku z Europy); na czele Fundacji stanął Stanisław Strzetelski, rezygnując jesienią 1961 r. z pełnionej wówczas funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Naukowego.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wandzie