Zaloguj się

Sakowski Juliusz

(1904–1977), dyplomata, eseista, wydawca (zob. biogram: WPPiBL, t. 7). Lechoń dedykował mu wiersz Nie-Boska komedia z tomu Aria z kurantem (pierwodruk: „Tygodniowy Przegląd Koła Pisarzy z Polski”, Nowy Jork 1942, nr 38).