Zaloguj się

Simon Richard Leo „Dick”

(1899–1960), amerykański biznesmen, pionier marketingu, promocji i reklamy w działalności księgarskiej. Pierwszą publikacją nowo powstałej oficyny była książka z krzyżówkami.