Zaloguj się

Siuta Tadeusz

(1913–1978), historyk starożytności; po wojnie był pracownikiem Instytutu Literackiego w Rzymie, w Anglii, później w Stanach Zjednoczonych; tu m.in. był redaktorem miesięcznika niezależnego „Walka” (1961–1969), działaczem Instytutu Józefa Piłsudskiego (w 1978 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Niepodległość”); ogłaszał w londyńskich „Wiadomościach” artykuły historyczne o raczej przyczynkarskim charakterze.


Szablony użycia

Siutą
Siutę