Zaloguj się

Skirmunt Konstanty

(1866–1949), prawnik, dyplomata, m.in. w latach 1929–1934 był ambasadorem w Londynie (zob. biogram: PSB, t. 38).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Skirmunt