Zaloguj się

Borzęcki Władysław

(brak dat biograficznych) był redaktorem zarządzającym w „Nowym Świecie”; publikował tam stały felieton pt. "W zwierciadle sztuki".


Szablony użycia

Władek Borzęcki
Władka
Władek
Władka
Borzęcki
Władkiem
Borz[ęcki]
W. Borzęcki