Zaloguj się

Snow Carmel

(1887–1961), w latach 1934–1958 była redaktorką amerykańskiego wydania magazynu „Harper’s Bazaar” (pisma o modzie wydawanego od 1867 r.), wcześniej pracowała w „Vogue”. Słynne stało się jej powiedzenie, którym określiła swoje cele zawodowe: „wydawać pismo dla dobrze ubranych i dobrze myślących kobiet” („well-dressed women with well-dressed minds”); jej wpływ na oba magazyny wykraczał daleko poza sprawy mody: wprowadziła na ich łamy sztukę nowoczesną, sztukę fotografii, literaturę i reportaż.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Zosia – Carmel Snow