Zaloguj się

Strakacz Sylwin

(1892–1973), dziennikarz, dyplomata, sekretarz Ignacego Jana Paderewskiego (zob. biogram: PSB, t. 44).