Zaloguj się

Strakaczowa Aniela z domu Karszo-Siedlewska

(z Karszo-Siedlewskich; 1897–1950); w czasie wojny prowadziła ożywioną działalność charytatywną na rzecz jeńców polskich i osób uwięzionych w niemieckich obozach koncentracyjnych; po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych stała się orędowniczką sprawy polskiej, współpracując z Polonią amerykańską i z Paderewski Fund (Fundacją Paderewskiego); obok Ogniska założyła też Klub 303. Po wojnie prowadziła akcję zbiórki na rzecz funduszu odbudowy „Remember Warsaw”; autorka wspomnień Paderewski as I Knew Him (New Brunswick 1949).