Zaloguj się

Stryjeński Karol

(1887–1932), architekt, rzeźbiarz, działacz społeczny (zob. biogram: PSB, t. 44).

Nawiązania w dokumentach: