Zaloguj się

Strzetelscy Stanisław i Janina

Janina ((z Mękarskich; 1899–1992) była siostrą znanego polityka i publicysty lwowskiego, Stefana Mękarskiego (1895–1985), po wojnie przebywającego na emigracji w Londynie. Zob. też: Strzetelski Stanisław


Szablony użycia

Strzetelskich
Strzetelskimi