Zaloguj się

Strzetelski Tadeusz

(1902–1992), dziennikarz, młodszy brat Stanisława. Jako ochotnik w 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1925–1931 był referentem prasowym w Ministerstwie Komunikacji, następnie pracował jako dziennikarz prasowy i radiowy, m.in. w Polskim Radiu w Warszawie. W 1941 r. dotarł do Stanów Zjednoczonych, osiadł w Nowym Jorku i od razu nawiązał współpracę z „Tygodniowym Serwisem Literackim Koła Pisarzy z Polski” (w 1942 r. przekształconym w „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski”, a w 1943 r. w „Tygodnik Polski”) jako autor artykułów na tematy polityczne; początkowo pracował w Konsulacie Generalnym RP oraz w Polish Information Center, później był wieloletnim dziennikarzem nowojorskiego „Nowego Świata”, największej polskiej gazety w Stanach Zjednoczonych. Od 1958 r. przez ponad trzydzieści lat związany był z radiostacją Głos Ameryki w Waszyngtonie. Aktywnie uczestniczył w życiu Polonii amerykańskiej.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Tadzio Strzetelski