Zaloguj się

Sypniewski Tadeusz

(1907–1998), dziennikarz, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 46). Ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego. Pracował jako dziennikarz w „Gazecie Powszechnej”, „Dzienniku Kujawskim”, „Gazecie Gdańskiej”. We wrześniu 1938 r. aresztowany przez policję Wolnego Miasta Gdańska pod zarzutem szpiegostwa, następnie zwolniony. Po wybuchu wojny przedostał się do Bukaresztu, gdzie pracował w biurze poselskim kierowanym przez J. Giedroycia. W 1941 r. służył w WP na Bliskim Wschodzie, współpracował z wydawaną tam polską prasą, w 1943 r. został naczelnym redaktorem miesięcznika „Junak”, organu YMCA, następnie wszedł do redakcji dwutygodnika „Parada”. W latach 1946–1949 pracował w Brukseli w redakcji tygodnika „Orzeł Biały”. W 1951 r. wyjechał do Kanady, od 1953 r. pracował w sekcji polskiej Radia Kanada w Montrealu.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Sypniewski