Zaloguj się

Szarska Irena z domu Horn primo voto Szczerbińska

(z Hornów, 1° voto Szczerbińska; 1901–1972), od 1923 r. była żoną Jerzego Szczerbińskiego; w 1935 r. wyszła powtórnie za mąż za Andrzeja Adama Szarskiego (1899– 1972), prawnika i bankowca; w okresie międzywojennym był dyrektorem Powszechnego Banku Związkowego w Warszawie oraz sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie; w czasie wojny w randze majora walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a jako oficer wywiadu służył także w wywiadzie brytyjskim; po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Szarska