Zaloguj się

Szarski Andrzej Adam

Andrzej Adam Szarski (1899–1972), prawnik i bankowiec; w okresie międzywojennym był dyrektorem


Powszechnego Banku Związkowego w Warszawie oraz sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie; w czasie wojny w randze majora walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a jako oficer wywiadu służył także w wywiadzie brytyjskim; po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych.Szablony użycia

Szarski
A. Szarski