Zaloguj się

Szwarce Stefan T.

(1928–2007), brak bliższych danych biograficznych; z niektórych wiadomości internetowych można wywnioskować, że w latach 1957–1963 uprawiał sport motorowy jako kierowca rajdowy. Był wnukiem Bronisława Antoniego Szwarcego (1834–1904; polskiego inżyniera i działacza niepodległościowego; za działania poprzedzające wybuch powstania styczniowego w „stronnictwie czerwonych” i w Centralnym Komitecie Narodowym został przez władze carskie skazany na karę śmierci, zamienioną na więzienie, w którym spędził 27 lat; zajmował się też tłumaczeniem literatury rosyjskiej, m.in. poezji M. Lermontowa i A. Puszkina). W organizowanym w Nowym Jorku w styczniu 1963 r. przez Instytut Józefa Piłsudskiego i Fundację Kościuszkowską panelu dyskusyjnym, poświęconym setnej rocznicy powstania styczniowego, Stefan T. Szwarce przedstawił tekst pt. "Sylwetka Bronisława Szwarcego".

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

p. Szwarcego