Zaloguj się

Śliwiński Hipolit

(1866–1932), budowniczy, działacz gospodarczy i polityczny (zob. biogram: PSB, t. 50). Lechoń wspomniał go w "Dzienniku" m.in.: „poseł miasta Lwowa, który bodaj że zapłacił za pierwsze manlichery dla I Brygady i lata całe utrzymywał różnych ważnych niepodległościowców i gwiazdy najpierw lwowskiej, a później warszawskiej cyganerii” (J. Lechoń, "Dziennik", t. 2, notatka z 18 stycznia 1951 r., wstęp i konsultacja edytorska Roman Loth, Warszawa 1992, s. 22).


Szablony użycia

Hipcio
Hipolit Śliwiński