Zaloguj się

Świetlik Franciszek Ksawery

(1889–1983) był wówczas przewodniczącym Rady Polonii Amerykańskiej. Doktor prawa, wybitny działacz polonijny. Podczas I wojny światowej pracował w misji Związku Narodowego Polskiego (ZNP) w Kanadzie; służbę w szeregach Błękitnej Armii gen. J. Hallera zakończył w randze kapitana. Od 1930 r. (aż do przejścia na emeryturę) był profesorem i dziekanem prawa na Marquette University (prowadzonym przez jezuitów) w Milwaukee (w stanie Wisconsin). Jednocześnie od 1931 r. przez wiele lat piastował stanowisko cenzora ZNP. Od 1936 r. był prezesem Polskiej Rady Międzyorganizacyjnej w USA; w 1938 r. organizował Radę Polonii Amerykańskiej (Polish American Council, znana później jako American Relief for Poland) i w latach 1940–1970 pełnił funkcję jej przewodniczącego. W 1941 r. został doktorem honoris causa uniwersytetu w Omaha. W ostatnich latach życia pracował jako sędzia powiatowy w Milwaukee.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Świetlika
Świetlik