Zaloguj się

Telz Napoleon

(1866–1943), drukarz, nakładca. Ukończył gimnazjum w Przemyślu, od 1881 r. uczył się drukarstwa we Lwowie, następnie wyjechał na dalszą naukę do Niemiec, Szwajcarii i Francji. W 1895 r. kupił Drukarnię Narodową w Krakowie, unowocześnił ją i dynamicznie rozwijał (w 1911 r. zatrudniał 50 pracowników, w 1939 r. już blisko 200). Drukowano u niego nakłady największych firm wydawniczych w Polsce: H. Altenberga, J. Mortkowicza, E. Wendego i Spółki, Trzaski, Everta i Michalskiego. Po wybuchu II wojny światowej ukrywał się na Podkarpaciu, następnie w Warszawie, gdzie zmarł.


Nawiązania w dokumentach: