Zaloguj się

Tepa Jerzy

(1908–1992), dramatopisarz (zob. biogram: WPPiBL, t. 8). W 1933 r. jego debiutancka sztuka Fräulein Doktor osiągnęła sukces sceniczny w kraju i za granicą (jedyne jej wydanie książkowe ukazało się dopiero w 2005 r. pod szyldem PIN w Nowym Jorku w serii „PIASA Books”).

Nawiązania w dokumentach: