Zaloguj się

Teslar Józef Andrzej

(1889– 1961), poeta, publicysta, tłumacz i krytyk sztuki (zob. biogram: WPPiBL, t. 8).

Nawiązania w dokumentach: