Zaloguj się

Wagner Karol właśc. Karol Pieńkowski

właśc. Pieńkowski; 1909–1988), dziennikarz i publicysta. W latach 1938–1939 pracował w Polskim Radiu. Podczas woj- ny pełnił w Londynie funkcję dyrektora Polskiego Radia i kierownika działu radiowego w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji. Ten etap jego działalności wspominał Jan Nowak-Jeziorański: „Pomimo swej formalnej niezależności programy Polskiego Radia podlegały bezceremonialnej cenzurze angielskiej. […] Karol Wagner staczał z Anglikami homeryckie boje, w których wykazywał niepospolite talenty dyplomatyczne w połączeniu z nieustępliwością, zręcznie maskowaną układnymi manierami. Był mistrzem w przemycaniu i wyprowadzaniu w pole angielskiego cenzora” (J. Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Kraków 2005, s. 249–250). W 1949 r. był współzałożycielem i do 1955 r. kierownikiem Radia Madryt. Wspominał dalej Nowak-Jeziorański, że Wagner „po cofnięciu uznania polskiemu rządowi znikł tajemniczo. Wszyscy zastanawiali się, co się z nim stało, aż nagle wypłynął na powierzchnię w Madrycie jako kierownik polskich programów. I oto rzecz nadzwyczajna. Radio Madryt stało się najpopularniejszą stacją w Polsce” (J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, dz. cyt., s. 16); zob. też M. Bogdan, Radio Madryt 1949–1955, Warszawa 2011. Gdy w 1952 r. Nowak kompletował zespół Radia Wolna Europa w Monachium, pragnął, aby jego zastępcą „został Karol Wagner-Pieńkowski, człowiek o niezwykłej inteligencji, bystrym umyśle politycznym, a przy tym niezwykle ideowy i bezinteresowny. Niestety Wagner uważał, że musi trwać na swym posterunku radiowym w Madrycie, gdzie żył prawie w biedzie, borykając się z brakiem środków i ludzi” (J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, dz. cyt., s. 52–53). Mimo to od 1952 r. do końca swej aktywności zawodowej Wagner należał do ścisłego grona współpracowników Nowaka w RWE; w 1955 r., po odejściu Stanisława Strzetelskiego, został powołany na stanowisko szefa Sekcji Polskiej RWE w Nowym Jorku, a w 1974 r. objął funkcję asystenta dyrektora Radia RWE w Monachium.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wagnerowi