Zaloguj się

Wiktor Emanuel III król Włoch

(1869–1947), król Włoch z dynastii sabaudzkiej w latach 1900–1946, cesarz Etiopii w latach 1936–1941 (tytuł nie- uznany przez większość państw na świecie), król Albanii w latach 1939– 1943. W czasie II wojny światowej był przeciwny wystąpieniu Włoch po stronie Niemiec i wielokrotnie, wbrew Mussoliniemu, optował za neutralnością Włoch; po utracie Sycylii w lipcu 1943 r. wydał nakaz aresztowania Duce, następnie doprowadził do rokowań z aliantami. Abdykował w 1946 r. na rzecz syna, chcąc ratować monarchię włoską, skompromitowaną współpracą z faszyzmem.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wiktora Emanuela
Wiktorem Emanuelem
Wiktorze Emanuelu