Zaloguj się

Wiktoria królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii cesarzowa Indii

(1819–1901), od 1837 r. królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, od 1877 r. także cesarzowa Indii.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wiktorii