Zaloguj się

Winczakiewicz Jan

(1921-2012), poeta, prozaik, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 9), brał udział w kampanii wrześniowej, więziony w Eichstäd w Oflagu 7B w Bawarii oraz w Oberlangen, skąd uciekł i przedostał się do Francji, gdzie skończył filologiczne w Grenoble. Latem 1943 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, brał udział w walkach w Normandii. Od 1945 r. mieszkał w Paryżu, pracował we francuskim radiu, został członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W 1963 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie.