Zaloguj się

Winiewicz Józef

(1905–1984), dziennikarz, dyplomata. Przed wojna pracował jako dziennikarz prasowy i radiowy, m.in. w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”, „Gazecie Polskiej” i radiostacji „Warszawa II”, był redaktorem naczelnym konserwatywnego „Dziennika Poznańskiego”. Po wybuchu wojny przedostał się na Węgry, gdzie redagował „Wieści Polskie”. Następnie w Londynie pracował jako doradca ministra spraw kongresowych w rządzie RP na uchodźstwie. W 1945 r. powrócił do Polski, wkrótce jednak został radcą ambasady Polski Ludowej w Londynie. W latach 1947–1956 był ambasadorem Polski w USA, po czym do 1972 r. pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Na emeryturze działał w Towarzystwie Łączności z Polonią Zagraniczną.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Winiewiczem