Zaloguj się

Wittlin-Lipton Elżbieta

(ur. 1932), córka Józefa Wittlina; pracowała jako grafik i scenograf w teatrach amerykańskich i hiszpańskich; wyszła za mąż za Michela Liptona (1928–2007), inżyniera budowy dróg i mostów. Uchodźczą podróż z okupowanej przez Niemców Polski do Francji, a następnie, po jej upadku – do Portugalii i ostatecznie dotarcie w początkach 1941 r. do Stanów Zjednoczonych, jak również pierwsze lata adaptacji do życia amerykańskiego opisała w książce wspomnieniowej Z dnia na dzień (Toruń 2012).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Elżuni