Zaloguj się

Sag Harbor

Miejsce zamieszkania Haliny i Kazimierza Wierzyńskich po przeprowadzce ze Stockbridge. Wierzyńscy mieszkali wówczas w wynajętym domu, liczącym ponad sto lat, w niewielkiej starej wielorybniczej osadzie na Long Island, która w latach pięćdziesiątych XX w. stała się popularna wśród amerykańskiej bohemy artystycznej – zamieszkali tu m.in. John Steinbeck, późniejszy laureat literackiej Nagrody Nobla (1962), malarz Alexander Brook, aktor Robert Montgomery. Miejscowości tej Wierzyński poświęcił odrębny rozdział zatytułowany "Wenecja dla ubogich" w tomie "Moja prywatna Ameryka" i w wielu innych miejscach wracał do niej na kartach tej książki, a w zbiorze wierszy "Korzec maku" (Londyn 1951) znalazł się m.in. utwór pt. "Out Town", zaczynający się od wymownie brzmiącego wersu „Miasteczko jest ze snu…”.


Jako miejsce utworzenia dokumentu


Szablony użycia

Sag Harbor
Sag Harbor
S a g H a r b o r
w Cieniu Buka
Harboru
Sag Harborskim
Sag Harbor, L. I., N. Y.
Sag Harbor 19, I, 51
Sag Harbor, N.Y.
Sag Harbor, N.Y., L.I.
Sag Harbor, N.Y. L.I.
dom z 1798 roku