Zaloguj się

National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy)

Został oficjalnie powołany dożycia 1 czerwca 1949 r; utworzony pod auspicjami Departamentu Stanu przez szereg osobistości ze świata polityki i dyplomacji, z przyszłym prezydentem Dwightem Eisenhowerem i Allanem Dullesem na czele, był formalnie zarejestrowany był jako organizacja prywatna (non-profit), działająca w Nowym Jorku, ale finansowany był przez agendy rządowe. Stawiał sobie za cel popieranie „niekomunistycznych” i „niefaszystowskich” przywódców emigracji z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ich działaniach w „wolnym świecie” i w akcjach skierowanych do ludności ich krajów za żelazną kurtyną, w tym m.in. przez radio: w 1950 r. utworzono w Nowym Jorku Polską Sekcję (tzw. Polish Desk) Radia Wolna Europa, a dopiero w 1952 r. powstała Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w Monachium; działało też Radio Swoboda (Radio Liberty).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Komitet
Free Europe
Komitetu
Com[mittee] For a Fr[ee] Europe
Komitecie
F.E.
F. Eur.
Fr. Eur.
Fr. E.
Fr[ee] Eur[ope]
Free Eur[ope]
Fr[ee] Europe
Fr[ee] Eur[rope]
Fr [ e e] Eu r [ r o p e]
F r[e e] Eur [op e]
Komisji
Committee
F[ree] E[urope]
F r e e E u r o p e
F[ree] Eur[ope]
Fr[ee] E[urope]