Zaloguj się

Comes the Comrade!

debiutancka książka Alicji (Litki) Romaszkan (z Liphardtów, secundo de Barcza; pseudonim literacki Alexandra Omré) będąca opisem wkroczenia Armii Czerwonej na Węgry. Przetłumaczona na kilka języków stała się bestsellerem.


Szablony użycia

jej książka
książkę Litki