Zaloguj się

Gawęda przy kominku

Wiersz Zofii Bohdanowiczowej, opublikowany w „Wiadomościach” 1950, nr 22 (217) z 28 maja.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

ostatni wiersz