Zaloguj się

Piłsudczycy

Tekst Franciszka Goetla, („Wiadomości” 1950, nr 22 (217) z 28 maja), będący kolejną częścią cyklu wspomnieniowego Lata okupacji. Jest on dramatycznym opisem sytuacji, w jakiej po wybuchu wojny znaleźli się przedstawiciele środowiska związane- go z Józefem Piłsudskim, oskarżani przez przeciwników politycznych (głównie z obozu gen. Sikorskiego) o klęskę wrześniową, ucieczkę i zdradę; przedstawia też okupioną śmiercią podziemną działalność pozostałych w Polsce piłsudczyków, m.in. Kazimierza Stamirowskiego, Zygmunta Hempla, Juliana Piaseckiego, oraz dramatyczną ucieczkę Rydza-Śmigłego z internowania w Rumunii z myślą o skonsolidowaniu i ożywieniu w kraju konspiracyjnej działalności tego środowiska, jego śmierć i pogrzeb w Warszawie pod nieprawdziwym nazwiskiem „Zawisza”.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Piłsudczykach