Zaloguj się

Towarzysz Październik

Sztuka Kazimierza Wierzyńskiego za życia autora nigdy nieogłoszona drukiem; wyd. książkowe w oprac. P. Kądzieli, Warszawa 1993, w serii „Utwory Nieznane”.