Zaloguj się

Barbakan warszawski

K. Wierzyński, Barbakan warszawski, Nicea 1940. Tom ukazał się w wydaniu bibliofilskim we wrześniu 1940 r. jako dwudziesta pierwsza pozycja Oficyny Florenckiej Samuela Tyszkiewicza i jako pierwsza książka wydrukowana przez niego w Nicei. Poprzedzony został dedykacją: „Sławie Imienia / Stefana Starzyńskiego / Budowniczego i Obrońcy Warszawy / Bohatera wojny z Niemcami”. Tyszkiewicz w kolofonie tomu pisał: „XXI-a publikacja Oficyny florenckiej ukazuje się w tragicznych czasach walki o Polskę i rozproszenia wielu Polaków po świecie. Oficyna wprawdzie nie na wygnaniu, ale na celowo obranej nowej placówce, w filii wysuniętej jak przyjacielskie ramię do kraju, który przez rok prawie typografa na żołnierza zamienił, wdzięczna jest głęboko Poecie za utwór o rodzinnym grodzie, drukowany jako pierwsze dzieło śród nowych warunków pracy i otoczenia”. W wydawnictwie Kolin poemat ukazał się w 1941 r. w tomie pt. Ziemia-wilczyca, (wyd. I nakładem Codziennego Niezależnego Kuriera Polskiego w Buenos Aires 1941).


Szablony użycia

Barbakan
tym utworze