Zaloguj się

Laur olimpijski

K. Wierzyński, Utwory zebrane, Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1929, wyd. 2 powiększone: Warszawa: J. Przeworski 1933. Do 1939 r. ukazało się sześć wydań tego zbioru wierszy.


Szablony użycia

Laur olimpijski
Lauru