Zaloguj się

Z La Manczy

Wiersz Jana Lechonia. Pierwodruk: "Wiadomości" 1953, nr 30 (382) z 24 lipca.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

piękny wiersz o de Gaulle’u