Zaloguj się

Aut Caesar aut nihil

 


Esej Jana Lechonia Aut Caesar aut nihil opublikowano w „Wiadomościach” w trzech częściach: Przemiany amerykańskie (1954 nr 45 (449) z 7 listopada), Raduta nadziei (1954 nr 46 (450) z 14 listopada), Dziedzictwo całego świata (1954 nr 47 (451) z 21 listopada). W wydaniu książkowym rzecz ukazała się nakładem Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie w 1955 r., wydanie krajowe w oprac. Ewy Kołodziejczyk, Warszawa 2007.