Zaloguj się

poezji polskiej

J. Lechoń, Poezja czysta w poezji polskiej, „Wiadomości Polskie” 1941, nr 36 (z 7 września) s. 1-2, przedruk w tegoż: O literaturze polskiej, Londyn 1942.