Zaloguj się

Olgierd Czartoryski

Olgierd Czartoryski (1888-1977), ziemianin, działacz społeczny. Jesienią 1939 r. został wraz z rodziną internowany przez Niemców w obozie w Dobrzycy, a następnie przesiedlony na obszar Generalnego Gubernatorstwa. Opuścił Polskę i przez Włochy, Francję, Portugalię udał się do Brazylii. Od sierpnia 1940 r. przebywał w Rio de Janeiro. W czasie I wojny światowej był delegatem Czerwonego Krzyża w okupowanej Warszawie. Fragmenty jego pamiętników pt. Za Beselera. Wspomnienia z czasów pierwszej wojny, opublikowano w „Wiadomościach” 1953, nr 39 (391) z 27 września. Zob. J. Moryson, Książę Olgierd Czartoryski (1888-1977). Życie i działalność społeczno-polityczna, Kraków 2012.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Czartoryskiego