Zaloguj się

Rogoż Stanisław

Stanisław Rogoż (1894-1942), dziennikarz, krytyk literacki (zob. biogram: PSB, t. 31). We wrześniu 1939 r. opuścił Warszawę, dotarł do Lwowa. Tam został uwięziony przez władze sowieckie i osadzony w obozie pracy przymusowej na Syberii. Zwolniony 20 września 1941 r. zamieszkał w Ałma-Acie w Kazachstanie, gdzie pracował w delegaturze Rządu RP. Zachorował na tyfus plamisty i zmarł w szpitalu w Ałma-Acie 1 kwietnia 1942 r. Zob. K. Wierzyński, Pożegnanie przyjaciela, „Wiadomości Polskie” 1942, nr 23 (z 7 czerwca) s. 4, przedruk w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela Warszawa 1990.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Rogoż