Zaloguj się

Dzikie wino

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

„Czymże jest o Naturo Twych pocieszeń mowa wobec żądz, jakie budzisz swym mrocznym obszarem?”