Zaloguj się

Ropp Stefan

(1892-1983), inżynier metalurgii i górnictwa, ekonomista (zob. biogram: PSB, t. 32). W 1939 r. był komisarzem generalnym polskiego pawilonu na Wystawie Światowej w Nowym Jorku. W 1940 r. wykładał ekonomię na Fordham University w Nowym Jorku. W latach 1940-1943 był dyrektorem Polish Information Center, a w latach 1944-1945 ‒ szefem Office of Research and Publication (oddział PIC). Po wojnie pozostał na emigracji; wykładał na Columbia University i New York University. W latach 1951-1955 pracował jako kierownik w American Publishing Company, wydawcy m.in. „Dziennika Polskiego” w Detroit, później przez dwa lata prowadził motel na Florydzie. W 1957 r. powrócił do zajęć akademickich i do 1972 r. wykładał historię, język i literaturę rosyjską na Le Moyne College w Syracuse (w stanie Nowy Jork).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Ropp