Zaloguj się

Podhorski-Okołów Leonard

(1891-1957), poeta, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 6). [dalej zmieniam sfurmułowanie:] Grydzewski przedrukował w antologii następujące jego wiersze: W wieczór wigilijny, [inc.:] O ty – daleka, ty – niezastąpiona…, [inc.:] Pustkowia pól, błękitne bory… .

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Podhorskiego-Okołowa