Zaloguj się

Stypiński Bohdan

Bohdan Stypiński (1902-1978), ekonomista, w okresie międzywojennym prezes Izby Przemysłowej, podczas wojny w latach 1939-1941 delegat na Węgry Rządu RP do spraw uchodźców, aresztowany przez Niemców, od października 1941 do maja 1945 r. więziony w obozie w Mauthausen. Po wojnie na emigracji w Anglii; był mężem poetki i autorki utworów dramatycznych dla dzieci i młodzieży Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej (1905-1995; zob. biogram: WPPiBL, t. 7). Zob. H. Reszczyńska-Essigman, Kaprysy losu. Historia jednej rodziny XX wieku, Toruń 2001.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Stypiński