Zaloguj się

Kongres Polonii Amerykańskiej

 


Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA), powstał w czerwcu 1944 r.; na jego powołanie istotny wpływ miały działania KNAPP, który współpracował z organizacjami polonijnymi, by zwołać ogólnokrajowy zjazd i dać wyraz stanowisku Polonii amerykańskiej w sprawie powojennej niezależności Polski; obrady zjazdu w Buffalo w stanie Nowy Jork dały początek działalności KPA.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Kongresu